Meldgaard

MeldgaardGÅRDENS HISTORIE


Det vestjyske område har siden 1730 været stærkt præget af Vækkelsen og den kristne tro


I oldtid og middelalder lå næsten al bebyggelse på bakkesandet mod vest, der gik jo den gamle Oldtidsvej, og dette måtte føre til, at samlingspunktet blev hér både i hedenskabets og kristendommens tid.

 

Fousing Kirke er indviet til St. Katharina (den rene). Kirkens historie begynder før 1580, hvor der er registreret indtægter i en gammel regnskabsbog, som findes i Landsarkivet i Viborg.

 

Ifølge bogen: Ølby, Asp og Fousing Sogne, En Historisk beretning om kirke, skole og hjem af Peder Christensen, 1959 begyndte historien bag Meldgaard den dag i 1876, hvor Christian Nielsen af Frøjk-Meldal slægten solgte gården til Christen Zakariasen (Kristian’s oldefar). Christen flyttede gården fra dalen op på marken, dvs der blev bygget en ny gård dateret tilbage til 1885.. han blev gift med Maren. De fik 8 børn, hvoraf 5 dog døde, før de blev voksne. Der er rejst en gravsten for disse 5 børn på Fousing Kirkegård. Gården blev siden hen overtaget af parrets yngste søn, Zakarias, som i 1920 blev gift med Marie Kathrine Nielsen (Kristian’s bedsteforældre).

Zakarias og Marie fik 2 børn Christence (Stence) og Poul (Kristian’s far, død 20. januar 1996, 62 år gl.); desuden tog de en plejesøn til sig, Erik Thorup Andersen (død 28. februar 2008, 80 år gl), som blev en del af familien. Da Marie døde var Stence og Poul blot hhv 8 og 5 år; Zakarias giftede sig ikke igen, men levede sit stille bramfrie live i den gamle gård, hvor gammeldags hygge og nye fremskrift bor side om side. Da Zakarias trak sig tilbage blev gården overtaget af Poul (Kristian’s far); han var der for inden blevet gift med Elisabeth Møller Dahl fra Rysbjerg, og de havde fået Kristian. Den fædrene gård blev overtaget i 1963 inden Anne-Marie blev født.

Efter Pouls alt for tidlige død drev Lis gården videre i 6 år inden Kristian overtog den i 2002. Lis valgte at finde et lille parcelhus, hvor hun nu bor og nyder sit velfortjente otium i nærheden af gården.

 

Der er i løbet af tiderne taget mange luftfotos af gården og dem er vi ved at få opsnuset. Men ind til videre må du, kære læser, nøjes med et par dejlige billeder fra landjorden, som Kristian tog i forbindelse med Grundlovsdag 5. juni 2008.

 


 

Copyright © All Rights Reserved